Biträdande professor geografi
2 månader sedan | Ansök senast Sep 15
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
JOBBET HAR UTGÅTT
University of Helsinki
Biträdande professor geografi
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 2 månader sedan
Sista ansökningsdatum: sep 15
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Biträdande professor geografi

Helsingfors universitet är ett mångvetenskapligt forskningsuniversitet som hör till de främsta i världen och till de tio bästa universiteten i Europa. Vid universitetet studerar omkring 36.000 examensstudenter.

Institutionen för geovetenskaper och geografi är den ledande enheten för forskning och undervisning inom sina vetenskapsområden i Finland. Förutom forskning inom geologi och geografi bedriver institutionen även forskning i seismologi samt sköter vissa därtill hörande myndighetsuppgifter. Studeranden har möjlighet att ta geologi, geografi, eller regionveten-skap i huvudämne. Institutionens helhetsbudget är 9 miljoner euro och den har 100 an-ställda.

Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet på Gumtäkts vetenskapscampus lediganslår en biträdande professur (tenure track) i

GEOGRAFI

främst inom stadsgeografi och regionala studier. Anställningen är placerad vid institutionen för geovetenskaper och geografi.

Anställningen är svenskspråkig. Detta innebär att minst 50% av undervisningen bör ske på svenska.

Den anställda förväntas grunda en forskningsgrupp och idka forskning inom geografi. Han/hon bör undervisa kurser och handleda studeranden primärt inom kandidat- och ma-gisterprogrammen i geografi samt i magisterprogrammet i urbana studier och stadsplane-ring. Sökande med sakkunskap i urban geografi och regionvetenskap äger företräde.

För framgångsrikt skötande av uppgiften måste den anställda ha ett omfattande nätverk av internationella kontakter. Den anställda förväntas idka internationellt högtstående forskning. Vidare måste den anställda kunna utnyttja nationella och internationella finansieringsmöjligheter, delta i undervisningen och doktorsutbildningen, samt utveckla kursundervisningen. Den valda förväntas också delta aktivt i samverkan mellan vetenskap och samhälle.

Den valda kommer att anställas som biträdande professor för en period på 3-5 år, under vilken personens prestation kommer att övervakas och utvärderas enligt kriterier som över-enskommits i anställningskontraktet. Om personen varit framgångsrik i utvärderingen kom-mer han eller hon att få en ny visstidsanställning som t.f. professor med syftet att få fast anställning (tenure) som professor.

Sökanden som är särsklit väl meriterade och erfarna kan rekryteras direkt till positionen som t.f. professor för en period på 3-5 år.

Enligt statsrådets förordning om universiteten måste den utvalda tala flytande svenska. Han/hon bör även ha minst nöjaktiga kunskaper i finskt tal- och skriftspråk. Utländska med-borgare, icke-infödda medborgare i Finland, eller medborgare som inte har fått sin skolut-bildning på finska eller svenska kan erhålla dispens från detta krav utan skild ansökan. Vid den här beskrivna anställningen är goda kunskaper i svenska nödvändiga. Lönen för an-ställningen ligger på nivå 7 för biträdande professorer enligt kravnivåerna för undervisnings- och forskningspersonal i lönesystemet för finska universitet. Vidare kommer den anställda att få ett lönetillägg baserat på individuell prestation. Startlönen för en biträdande professor är 4.400-5.100 euro per månad, beroende på den anställdas meriter och erfarenhet. An-ställningen börjar den 1 januari 2018, om man inte överenskommer om ett annat datum.

Ansökningar måste åtföljas av följande dokument på engelska: en meritförteckning (CV), (2) en fullständig lista på publikationer, (3) en rapport om erfarenheter och meriter som vi-sar på den ansökandes undervisningsfärdigheter, samt övriga dokument som är relevanta i sammanhanget, eller alternativt, en akademisk portfolio med ovannämnda dokument och information (se instruktioner på http://www.helsinki.fi/facultyofscience/vacancies/portfolio.pdf). Vidare förväntas (4) en rap-port (max. två sidor) om hur den sökande tänker utveckla forskningen inom sin vetenskap under sin anställning på institutionen.

Sökande ombeds vara beredd att efter ansökningstidens utgång skicka in tio publikationer enligt eget val. Dessa kommer att granskas av sakkunniga. Publikationerna skall skickas in via Helsingfors universitets rekryteringssystem efter beordran av fakulteten.

Var vänlig och skicka in din ansökan via Helsingfors universitets rekryteringssystem och länken ”Apply for job.” Sökanden som redan är anställda vid Helsingfors universitet ombeds att lämna in sin ansökan via SAP HR-portalen. Sista ansökningsdagen är den 15 septem-ber 2017.

Var vänlig kontakta följande personer för mera information om anställningen: professor Mari Vaattovaara, Mari.Vaattovaara(at)helsinki.fi, +358 2941 50776 eller professor Juha Karhu, prefekt för institutionen för geovetenskaper och geografi, Juha.Karhu(at)helsinki.fi, +358 2941 50834.

Sök senast 15.09.2017

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

19 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast okt 16
Universitetslektor eller universitetslärare i socialrätt, Svenska social- och kommunalhögskolan
Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Högskolans forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast okt 08
Universitetslektor i ekonomisk och socialhistoria
Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast okt 31
Assistant Professor/Associate Professor/Professor, inorganic materials chemistry
The University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University of Helsinki includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. The University of...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast okt 31
Assistant Professor/Associate Professor/Professor, radiochemistry
The University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University of Helsinki includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. The University of...