helsinki-uni-logo

Pedagogisk universitetslektor, Centret för universitetspedagogik (HYPE)

24 dagar sedan | Ansök senast Feb 28
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Helsinki
Pedagogisk universitetslektor, Centret för universitetspedagogik (HYPE)
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 24 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 28
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Pedagogisk universitetslektor, Centret för universitetspedagogik (HYPE)

Centret för universitetspedagogik (HYPE) är en forsknings- och utvecklingsenhet som betjänar hela Helsingfors universitet. Centret finns vid Pedagogiska fakulteten. Centret för universitetspedagogik har till uppgift att bedriva och utveckla mångvetenskaplig universitetspedagogisk forskning vid Helsingfors universitet och erbjuda pedagogiska experttjänster för universitetets utbildningsprogram, utveckling av undervisningen och kvalitetsarbete.

Centret lägger vikt vid täta kontakter mellan forskning och undervisning och betydelsen av dessa som grunden för den högklassiga undervisningen vid Helsingfors universitet. Vid centret bedrivs forskning på internationell nivå om teman som omfattar universitetsundervisning och universitetsstudier. Med hjälp av forskningen utvecklas olika undervisnings- och studiemetoder som lämpar sig för universitetet och olika vetenskapsområden. Metoderna främjar självständigt och kritiskt tänkande hos studenterna och stöder deras utvecklingsprocess till experter. Forskningen främjar också universitetslärarnas expertis inom undervisningen.

Centret för universitetspedagogik vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet söker en

PEDAGOGISK UNIVERSITETSLEKTOR

Anställningen är en ordinarie anställning fr.o.m. 1.6.2018.

Anställningen är placerad vid Hum Peda-teamet på Centrumcampus. Arbetsuppgifterna fördelas jämnt mellan Språkcentrum (50 %) och det humanistiska området (50 %).

Till universitetslektorns uppgifter hör att bedriva universitetspedagogisk forskning, utbilda lärare, undervisa på finsk- och engelskspråkiga kurser i universitetspedagogik och handleda examensarbeten inom universitetspedagogik. Vid Språkcentrum deltar universitetslektorn särskilt i forskningsverksamheten och i att utveckla den i samarbete med Språkcentrums personal. Universitetslektorn deltar i planeringen och genomförandet av pedagogisk personalutbildning för Språkcentrum och arbetet med undervisningsplanerna.

Av den som anställs förutsätts enligt Helsingfors universitets instruktion lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten.

Arbetet förutsätter bevis på universitetspedagogisk forskning inom språk och kommunikation och det humanistiska området, studier i universitetspedagogik, erfarenhet av utveckling av undervisningen och kännedom om universitetens kontext. Erfarenhet av arbete som universitetspedagogisk utbildare och handledning av universitetspedagogiska examensarbeten räknas som merit.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och annan vetenskaplig verksamhet, undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, projekt för utveckling av undervisningen, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Den som anställs ska ha förutsättningar att utveckla anställningens område och verksamheten vid Centret för universitetspedagogik som gemenskap.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som utses till universitetslektor behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Den som utses måste ha minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper. Om den som anställs inte talar finska, ska hen skaffa sig sådana kunskaper i finska som behövs för att klara sig i vardagen inom tre år efter att anställningen har börjat. Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är ca 3 000–5 000 euro beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Anställningen har en fyra månaders prövotid.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Till ansökan bifogas

- en universitetsportfölj som följer Helsingfors universitets anvisningar (https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-j...)
- en publikationsförteckning som följer Finlands Akademis anvisningar (http://www.aka.fi/sv/finansiering/sa-har-ansoker-du/bilagor-till-ansokan...) och undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationer (https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus)
- en plan för utveckling av forskningen och undervisningen (högst 2 sidor).

Ansökan och bilagorna ska lämnas in i en enda pdf-fil.

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer i det elektroniska systemet för att sändas till de sakkunniga.

Ansökningstiden går ut den 28 februari 2018.

Ytterligare information om anställningen och verksamhetsmiljö fås av direktören för Centret för universitetspedagogik professor Auli Toom, 0504154852, auli.toom(at)helsinki.fi och direktören för Språkcentrum Ulla-Kristiina Tuomi, 0400732733, ulla-kristiina.tuomi(at)helsinki.fi.
Ytterligare information om rekryteringsprocessen fås av HR-specialist Tiina Kärki, tiina.karki(at)helsinki.fi.
Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Sök senast 28.02.2018

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

39 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE