helsinki-uni-logo

Universitetslektor i Juridik

29 dagar sedan | Ansök senast Feb 26
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Helsinki
Universitetslektor i Juridik
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 29 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 26
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i Juridik

Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar vid universitetet för att avlägga en examen är 36 000.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten) är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 130 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Den juridiska utbildningen i Vasa inledde sin verksamhet 1991 (http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/svenska/index.htm) och där studerar årligen omkring 120 personer som genomför studier för rättsnotarieexamen eller juris magisterexamen. Studierna är kursbaserade. Det är också möjligt att bedriva rättsvetenskapliga forskarstudier i Vasa.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för fast anställning vid utbildningsenheten i Vasa. Området för anställningen är juridik.

Universitetslektorn i juridik undervisar delvis på finska och delvis på svenska.

Av den som anställs förutsätts enligt Helsingfors universitets instruktion lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. På grund av undervisningsarrangemangen värdesätts särskilt mångsidig erfarenhet av att undervisa och meriter inom utvecklande av undervisningen.

På grund av undervisningsarrangemangen i Vasa krävs det att den som anställs har förmåga att meddela undervisning på ämnesstudienivå samt handleda examensarbeten på RN- och JM-nivå åtminstone inom processrätt samt familje- och kvarlåtenskapsrätt. Bredare förmåga att meddela undervisning anses vara en merit.

Enligt Statsrådets förordning om universiteten (770/2009) förutsätts att en person som ger undervisning på finska och svenska behärskar finska och svenska. Goda kunskaper i engelska räknas som merit.
Anställningen som universitetslektor i juridik är placerad i Vasa. Universitetslektorn i juridik vid utbildningsenheten i Vasa förutsätts arbeta på arbetsplatsen varje vecka åtminstone under undervisningsperioderna.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Universitetslektorn omfattas av de bestämmelser om totalarbetstid för undervisnings- och forskningspersonal som ingår i universitetens allmänna kollektivavtal.

Till ansökan ska bifogas en enda pdf-fil med meritförteckning, publikationsförteckning, en redogörelse för erfarenhet och meriter som är av betydelse för bedömningen av undervisningsförmågan, samt andra handlingar som kan påverka tillsättningen, eller en universitetsportfölj som innehåller de nämnda handlingarna och uppgifterna. Närmare information om universitetsportföljen finns på adressen http://www.helsinki.fi/recruitment/academicportfolio.html. Information om bedömningen av undervisningsförmågan finns på fakultetens webbplats.
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tiedekunta/avoimet_tehtavat/avoimet_t....

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid universitetet söker anställningen via SAP HR-portalen i Flamma: https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal (fliken Karriär och ansökan). Sista ansökningsdag är 26.2.2018.

Ytterligare information om anställningen ges av professor Marcus Norrgård, marcus.norrgard(at)helsinki.fi, 029 41 20370, 050-318 5793. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialist Eeva Harju eeva.harju(at)helsinki.fi. Teknisk hjälp med systemet ges på adressen rekrytointi@helsinki.fi.

Sök senast 26.02.2018

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

39 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE