Din jobbevakning har skapats.
tampere-logo

Tidsbunden befattning som professor i nordiska språk 1.8.2017-31.7.2018

1 år sedan
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Tampere
Tidsbunden befattning som professor i nordiska språk 1.8.2017-31.7.2018
University of Tampere
The University of Tampere educates people who shape the future, understand the world and change it. The University emphasises the close connection of instruction and research and the social impact of its activities.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 år sedan
Sista ansökningsdatum: Ospecificerad
Plats: Tampere, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Tidsbunden befattning som professor i nordiska språk 1.8.2017-31.7.2018

Fakulteten för kommunikationsvetenskap (COMS) vid Tammerfors universitet utlyser en tidsbunden befattning som professor i nordiska språk för tiden 1 augusti 2017 till 31 juli 2018.

Inom studieprogrammet i nordiska språk utbildas experter på svenska språket för bland annat undervisningssektorn och översättningsbranschen. De studerande får också grundundervisning om övriga nordiska språk och kulturer. Studieprogrammet erbjuder forskningsbaserad undervisning med fokus på svenskans och de övriga nordiska språkens samhälleliga dimensioner. Centrala forskningsteman är textforskning, språklig variation och språkpolitik.

Det nuvarande studieprogrammet deltar aktivt i utvecklingen av ett nytt gemensamt studieprogram i språksom omfattar svenska, finska och främmande språk. Det nya studieprogrammet startar 1 augusti 2019.

 Arbetsuppgifter

Professorn bedriver och leder vetenskaplig forskning, förmedlar och främjar undervisningen på sitt område, följer med den vetenskapliga utvecklingen på området samt deltar i samhällsdialogen och internationellt samarbete inom sitt område.

Professorn ger teoretisk och metodologisk undervisning som baserar sig på forskning inom sitt vetenskapsområde samt handleder pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar.

Den som väljs för den tidsbundna befattningen ska ha

 • lämplig doktorsexamen
 • gedigen vetenskaplig kompetens
 • erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning
 • förmåga att ge avancerad forskningsbaserad undervisning och handledning
 • dokumenterad erfarenhet av internationell vetenskaplig verksamhet
 • sådana samarbets- och kommunikationsfärdigheter som behövs i befattningen
 • utmärkta kunskaper i svenska
 • goda kunskaper i finska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas även

 • publikationsaktivitet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda forskning och  skaffa forskningsfinansiering
 • meriter inom doktorandutbildning
 • nationella och internationella förtroendeuppdrag
 • universitetspedagogiska studier och/eller andra pedagogiska meriter och pedagogisk erfarenhet.

Den som anställs ska utöver professorsbehörighet även ha sådan sakkunskap och erfarenhet som gör det möjligt att flexibelt ta emot befattningen och den därtill hörande undervisningen.

Lönesättning

Lönen för uppgiften bestäms enligt kravnivåerna 8–9 för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Dessutom betalas en prestationsbaserad individuell lönedel som maximalt kan uppgå till 46,3 procent av den uppgiftsbaserade delen.

Prövotid

Prövotiden i anställningen är fyra månader. Anställningen börjar 1 augusti 2017 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsprocess

Bestämmelser om tillsättningen av professorer finns i 33 § i universitetslagen och i 13–19 § i personalinstruktionen för Tammerfors universitet.

Ansökan och bilagor

Ansökan på svenska eller finska ska lämnas senast 12.6.2017 klockan 15.45 på universitetets elektroniska ansökningsblankett (se instruktioner för rekryteringssystemet Laura – på finska) via länken ”JÄTÄ HAKEMUS”.

Till ansökan ska bifogas följande dokument (efternamn­_fornamn_bilagans_namn.pdf):

 • Ett kort ansökningsbrev som beskriver bland annat den sökandes akademiska meriter och arbetserfarenhet
 • Meritförteckning (cv)
 • Publikationsförteckning
 • En förteckning över högst 10 publikationer som är de mest relevanta för befattningen samt länkar till dessa 
  (publikationer som inte kan länkas till ansökan ska levereras på ett USB-minne till adressen:  Viestintätieteiden tiedekunta, hallintopäällikkö, 33014 TaY)
 • Redogörelse för undervisningsmeriter/undervisningsportfölj.

Frågor om befattningen kan riktas till

Päivi Pahta, dekanus, paivi.pahta@uta.fi, tfn 050 318 1131 

Frågor om ansökningsprocessen kan riktas till

Kirsi Aalto, förvaltningschef, kirsi.m.aalto@uta.fi, tfn 040 190 1658

Tammerfors universitet kan på motiverade grunder låta bli att tillsätta befattningen och förlänga ansökningstiden.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list